Relacja 2016

W Michałowicach koło Warszawy Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała kolejną konferencję „Koleje Samorządowe- szansy i zagrożenia”. Tym razem tematyka wydarzenia związana była z podnoszeniem konkurencyjności aglomeracyjnych i samorządowych usług kolejowych. Tegoroczna edycja był połączona z Galą na 15 – lecie Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Organizatorzy konferencji, opierając się o zamierzenia  Krajowej Polityki Miejskiej oraz Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, które zakładają wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju zaproponowali dyskusję w kilku obszarach tematycznych: finansowo – ekonomicznym ( finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru, unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 – szansa dla samorządów, zaplecze techniczne kolei samorządowych), współpraca i integracja ( ITS, integracja transportu aglomeracyjnego, zintegrowana informacja pasażerska, reklama jako nośnik informacji dla pasażera, współpraca służb bezpieczeństwa – działania antyterrorystyczne, współpraca przewoźników,  zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego,  promocja transportu szynowego), bezpieczeństwo ( aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego,  udogodnienia dla osób niepełnosprawne).

Celem spotkania było natomiast wypracowanie standardów współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami aglomeracyjnego rynku kolejowego.

Otwarcia konferencji a zarazem krótkiego wprowadzenia w tematykę dokonał Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Przy okazji wręczył on także certyfikaty członkowskie dla nowo przyjętych firm:

BASEMENT Systems Poland Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie aplikacji i systemów informatycznych, Prowadzi rozwój natywnych aplikacji mobilnych oraz jest autorem mobilnego systemu do inspekcji obchodowej

EURO-BUD SA

Wykonującej usługi inżynierskie związane z przemysłem paliwowym i chemicznym, a w szczególności budową i modernizacją terminali przeładunkowych materiałów płynnych, baz magazynowych, zbiorników naziemnych wielkogabarytowych i in. Specjalizuje się ponadto w technologiach pokryć antykorozyjnych i chemoodpornych, a także opracowuje i dostarcza technologie ochrony gruntów w miejscach narażonych na wycieki substancji niebezpiecznych.

KOL-SYSTEM Cieżak Spółka Jawna

Profil działalności firmy  związany jest z naprawą i serwisem taboru kolejowego na terenie całego kraju: przeglądy okresowe  P1-P3, naprawy bieżące oraz awaryjne, diagnostykę pojazdów oraz ich podzespołów, serwis mobilny, wsparcie techniczne i dokumentacyjne.

Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o.

Spółka w swej ofercie skupia się na realizacji projektów kolejowych, jak również projektów branż towarzyszących – srk, budownictwo drogowe, tramwajowe i inne. Nasz zespół stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem, które do wszystkich projektów podchodzą z zaangażowaniem, kreatywnością
i profesjonalizmem.

3M Poland Sp. z o.o.

Jako lidera na wielu rynkach m.in. przemysłowym, transportu i drogownictwa, materiałów reklamowych, telekomunikacji, bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczeń, produktów medycznych. Atutem firmy jest silna baza technologiczna umożliwiająca ciągły rozwój innowacyjnych produktów. 3M obecne w Polsce od 25 lat stworzyła największe w Europie centrum produkcyjne mieszczące się we Wrocławiu, dział badawczo – rozwojowy, centrum logistyczne oraz centrum usług wspólnych. Łączne inwestycje przekroczyły pół miliarda dolarów a zatrudnienie wynosi blisko 3 tysiące osób.

Inauguracyjna prezentacja, wygłoszona przez Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, dotyczyła współczesnych metody organizacji przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Żurkowski wymienił trzy najważniejsze zagadnienia: innowacyjne zasady organizacji przewozów, rozkład jazdy jako oferta przewozowa oraz kierunki rozwoju przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Zaznaczył, że w tych obszarach organizacja przewozów aglomeracyjnych powinna być rozpatrywana w kontekście całego systemu transportu a nowoczesna oferta przewozowa powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb klientów. W kontekście rozkładu jazdy zaznaczył konieczność jego stabilizacji i przejrzystości.

Basement Systems Poland Sp. z o.o. jako srebrny partner konferencji,  reprezentował Daniel Sadkowski, Prezes Zarządu, który scharakteryzował Dis-Pro – kompleksowa platforma zarządzania kolejowym przewoźnikiem pasażerskim. Sadkowski skoncentrował się przede wszystkim na przewagach płynących z systemu, a zatem pokrywaniu wszystkich specyficznych obszarów pracy przewoźnika kolejowego, rodzimych realiach (infrastruktura, interfejsy, przepisy kolejowe i kodeksu pracy), łatwości adaptacji oraz możliwości wytestowania.

Firma SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. była brązowym partnerem konferencji. Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy tej firmy omówił zagadnienia związane z nowoczesnym wyposażeniem zaplecza technicznego jako elementu rozwoju kolei regionalnych. W prezentacji omówione zostały zatem urządzenia do obsługi codziennej – Hale OC (myjnie taboru, systemy odfekalniania czy systemy napełniania piasecznic), urządzenia do przeglądów okresowych i napraw (podnośniki kolumnowe – KUTRUFFA, zapadnie torowe, lakiernie, obrotnice itd.)

Marek Nitkowski, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., dokonał wprowadzenia do prezentacji Kancelarii Prawnej PISZCZ, NOREK i WSPÓLNICY Sp.K. Jej przedstawiciele, Marcin Piszcz radca prawny
i wspólnik zarządzający oraz Piotr Szwechłowicz – radca prawny sprecyzowali kwestie związane z kontrolą właścicielską nad spółką kolejową.

Bank Pekao SA – brązowy partner konferencji, reprezentował w Michałowicach Sławomir Listkiewicz, Dyrektor, Biuro analiz i finansowania sektora publicznego. W prezentacji „Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw pasażerskiego transportu kolejowego” scharakteryzował on między innymi organizacje procesu pozyskiwania finansowania:

  • spotkanie z przedstawicielami banków w celu poznania aktualnych warunków rynkowych i oczekiwań instytucji finansowych,
  • szybkość pozyskania środków zależy m.in. od jakości przygotowanych materiałów informacyjnych, od przyjętej struktury kontraktowej (umowa przewozowa, umowa wsparcia),
  • wybór instrumentu, który determinuje dalszą procedurę postępowania,
  • rekomendacje w formie obligacji w szczególności w przedsięwzięciach inwestycyjnych o większym stopniu skomplikowania, co zapewnia większą elastyczność zarówno na etapie negocjacji jak i obsługi finansowania.

Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA, Piotr Rachwalski, nakreślił natomiast nowe zadania kolei samorządowych.  Po nim przyszłość systemów rozliczania pasażerów w transporcie publicznym na fundamencie systemu biletowego ComfoAccess, przedstawił Łukasz Stanisławski, Menedżer Sprzedaży z firmy TRAPEZE POLAND Sp. z o.o. – brązowego partnera konferencji. Rozwiązanie to ma szereg zalet takich jak wysoka precyzja wykrywania, odpowiedni poziom zabezpieczeń i szyfrowania, długi cykl życia oraz zasięg.

Tomasz Tworek, Dyrektor ds. Sprzedaży Gallup Arteria Management Sp. z o.o.  Sp.K. jako brązowego partnera konferencji  omówił tematykę wspólnej informacji pasażerskiej przedstawiając jej wady oraz zalety zaznaczając, że dla pasażera najważniejsze jest uzyskanie informacji w czasie rzeczywistym.

Prezentacji firmy STER Sp. z o.o.  również brązowego partnera konferencji, oprócz przedstawienia firmy koncentrowała się na przybliżeniu zalet fotela przeznaczonego dla kolei aglomeracyjnych Apollo. Producent zwracał przede wszystkim uwagę na redukcje masy osiągnięta przy zachowaniu wysokich parametrów bezpieczeństwa, wymiennych wkładkach tapicerskich oraz nowatorskim designie.

Podczas drugiego panelu zaproszeni przez Izbę Kolei gości podjęli się dyskusji dotyczącej tego czy istnieje możliwość współpracy wielu podmiotów w publicznym transport kolejowy w regionie. Prowadzącym forum był  Marek Nitkowski, Członek Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. a udział wzięli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Województw  Świętokrzyskiego – Jan Maćkowiak, Wicemarszłek, Lubelskiego – Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu, Łódzkiego – Magdalena Janicka-Trybuchowska – p.o. Naczelnika Wydziału Transportu Szynowego, a także PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Kolei Dolnośląskich Sp. z o.o. – Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie – Jerzy Obrębski, Członek Zarządu, Polskich Kolei Państwowych SA – Michał Beim, Członek Zarządu. Uczestnik forum dyskusyjnego, Michał Beim otworzył natomiast panel trzeci i zaprezentował swoją wizję na kształt jaki przyjmie dworzec przyszłości. Firmę ABB Sp. z o.o. reprezentował natomiast Maciej Duczyński, Dyrektor Globalnej Linii Produktowej, który scharakteryzował energooszczędne układy napędowe ABB.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. świętuje w tym roku 15 lat funkcjonowania. Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych tego przewoźnika zapoznała uczestników konferencji z kierunkami rozwoju WKD.  Dałek nakreśliła zatem plany inwestycyjne spółki (modernizację obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD, budowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki, zabudowę sygnalizacji przejazdowych oraz dalsze wzmacnianie pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności) oraz kierunki rozwoju (zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, skrócenie czasu podróży, nowe kanały dystrybucji biletów, wspólny bilet oraz parkingi w systemie parkuj i jedź).

Po prezentacji WKD ofertę Novamedia innovision Sp. z o.o., przedstawiła Krzysztof Owczarek, Prezes Zarządu, który scharakteryzował między innymi: platformę Operacyjnych Systemów oraz platformę Aplikacji Kontrolujących.

Kolejny przedstawiciel lokalnych przewoźników kolejowych, Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., omówił korzyści przyjęcia, że głównym celem działalności jest stałe podnoszenie kultury pracowników oraz dbanie o podnoszenie ich kompetencji.

Tematem prezentacji Rafała Gwiazdy, Dyrektora ds. sektora kolejowego ENTE Sp. z o.o., były nowatorskie rozwiązania tej firmy w zakresie zliczania pasażerów, emisji reklam i wideo monitoringu w kolejowych przewozach pasażerskich.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.

Drugi dzień konferencji rozpoczął Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., który streścił obszar kolei aglomeracyjnych i regionalnych grupy UIC-CRTS. Karol Kłosowski, Naczelnik Wydziału, Wydział Postępowań Administracyjnych i Nadzoru UTK skomentował prawa osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie kolejowym.

Pomorską Kolej Metropolitalną Sp. z o.o. reprezentował Tomasz Konopacki, Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych, który scharakteryzował węzły integracyjne jako obowiązkowy element nowo budowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Ostatnim akcentem konferencji była wizyta studyjna w siedzibie Warszawskiej Kolej Dojazdowej sp. z o.o. podczas której uczestnicy mieli szansę zwiedzić halę przeglądowo-naprawczą i izbę tradycji.

Podczas konferencji, obok prezentacji zaprezentowali swoje stoiska przewoźnicy: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o. oraz firmy: Basement Systems Poland Sp. z o.o., Modus SA, Aksel Sp. z o.o., Ster Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne GRAW oraz  3M Poland Sp. z o.o. gdzie zademonstrowały swoje osiągnięcia i produkty.

Dziękując za udział w spotkaniu już teraz zapraszamy na VI edycję konferencji w roku 2017.