Relacja 2014

III Konferencja

„Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”

Koleje samorządowe to rynek ciągłych zmian i dążeń do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania pasażerów na dobre jakościowo przewozy. W podwarszawskich Michałowicach spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, przewoźników oraz firm zainteresowanych tym rynkiem, aby dyskutować nad technicznymi, finansowymi oraz personalnymi problemami przewozów regionalnych i aglomeracyjnych.

Blisko 130 uczestników konferencji przywitał dyrektor Izby Adam Musiał. Wyjaśnił on cel dwudniowego spotkania, którym było stworzenie platformy do nawiązania oraz rozwoju współpracy pomiędzy uczestnikami rynku kolejowego: przewoźnikami, producentami i samorządami. Następnie dwóch wiceprezesów Izby, Sławomir Jankowski i Adam Nowak wespół z wicedyrektor panią Dorotą Markiewicz wprowadzili do samorządu dwie nowe firmy- Zakłady Wielobranżowe „RENOMA” Sp. z o.o. oraz Małgorzata Nawrocka POSMA.

Panel I przeznaczono na prelekcję przedstawicieli partnerów konferencji, urzędów samorządowych oraz instytucji decydujących o rynku kolejowym. Konferencję zainaugurował Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Dyl przedstawiając charakterystykę rynku kolei samorządowych w Polsce. Po nim mikrofon przejął Andrzej Massel, zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, który omówił kwestię taboru do przewozów regionalnych i aglomeracyjnych w tym jego aktualne tendencje i uwarunkowania eksploatacyjne. Reprezentant, świętującego swoje dziesięciolecie i najdłużej funkcjonującego na rynku przewoźnika samorządowego, Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy omówił zagadnienia związane ze współpracą przewoźnika z samorządem terytorialnym i zarządcą infrastruktury. Następnie temat informacji pasażerskiej jako nowego i przyjaznego rozwiązania dla środowiska streścił przedstawiciel Złotego Partnera wydarzenia, Prezes Zarządu Pixel Sp. z o.o., Sławomir Jankowski. Postępy prac Pomorskiej Kolei Metropolitarnej omówił natomiast Tadeusz Heyda, Wiceprezes PKM S. A., który swoją prezentację wsparł filmem obrazującym zmiany jakie następują na największym kolejowym placu budowy w kraju. Tematykę IT na kolei poruszył natomiast Piotr Głaska z Huawei Polska Sp. z o. o.
Na pytanie o to czy usamorządowienie kolei jest sukcesem czy klęską próbował opowiedzieć Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Po nim pojawiali się przedstawiciele srebrnych partnerów konferencji. Z firmy EDBAK Sp. z o.o., Paweł Jaskowiak, Menadżer ds. Handlowych, przedstawiając innowacyjne systemy montażu monitorów informacji pasażerskiej i digital signage. Natomiast reprezentanci COMP Centrum Innowacji Sp. z o.o., Michał Sławiński, Kierownik ds. Sektora Transportu i Gabriela Tybulczuk, Specjalista ds. Transportu, nakreślili efektywne planowanie transportu pasażerskiego.
Panel drugi zdominowali przewoźnicy oraz firmy zainteresowane samorządowym rynkiem przewozów kolejowych. Potrzeby podróżnego w ruchu regionalnym były tematyką prezentacji Dariusza Liszewskiego, Członka Zarządu i Dyrektora ds. techniczno- eksploatacyjnych w Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Juliusz Grabczyk, prezes zarządu GRAW Sp. z o.o., omówił natomiast laserowe systemy pomiarowe do pomiarów kół taboru. Reprezentantem Centrum Unijnych Projektów Transportowych był Szymon Grabowski, Dyrektor Departamentu Projektowego, który podjął tematykę wsparcia unijnego jako szansy dla kolei samorządowych. Trudny temat wspólnego biletu oraz platformy do ich sprzedaży omówił Dariusz Depta, Dyrektor Zarządzający Pionem Budowy Produktów w PKP Informatyka spółka z o.o. Natomiast reprezentujący R&G PLUS Sp. z o.o., Andrzej Barszcz, Manager ds. Rynku Kolejowego streścił ofertę swojej firmy w zakresie informacji pasażerskiej. Z Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. pojawił się Jerzy Obrębski, Członek Zarządu, dyrektor przewozów, który przedstawił współpracę organizatora transportu z przewoźnikiem samorządowym za przykład podając miasto stołeczne Warszawa.

Brązowym partnerem konferencji była firma ATENDE S.A. Z jej ramienia Mirosław Burnejko, Product Manager – Cloud Services scharakteryzował koncept CloudiA jako szansy na nowe technologie dla kolei. Tematykę zminimalizowania kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem majątku kolejowego w oparciu o system IBM Maximo podjął Jakub Rumian, Business Solution Manager z firmy QUMAK S.A. Panel zakończył natomiast Maciej Supernak, Dyrektor ds. Linii Małoobciążonych w Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. przedstawiając rozwiązania swojej firmy na rynek kolejowy.

Kolejny panel stanowiło forum dyskusyjne prowadzone przez Marka Nitkowskiego, członka zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Zaprosił on do udziału w nim przedstawicieli przewoźników:

  • Macieja Lignowskiego, Prezesa Zarządu, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
  • Jerzego Obrębskiego, Członka Zarządu, Dyrektor Przewozów, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.,
  • Włodzimierza Wilkanowicza, Prezesa Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,
  • Annę Lenarczyk, Dyrektora Handlowego, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.,
  • Jolantę Dałek, Członka Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno Eksploatacyjnych, Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

oraz przedstawicieli władz samorządowych:

  • Krzysztofa Rodziewicza, zastępcę Dyrektora Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
  • Teresę Woźniak, zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Uczestnicy, moderowani przez pana Marka Nitkowskiego, podjęli się określenia roli kolei samorządowych jako niezbędnego operatora kolejowego oraz planów rozwoju, funkcjonalności oraz wizerunku regionu i branży kolejowej w Polsce. Dyskusja była burzliwa a wnioski do jakich doszli uczestnicy, mimo dotykających ich problemów, były pozytywne. Wydaje się, że przyszłość samorządowych kolei w kraju rysuje się w pozytywnych barwach.
Pierwszy dzień konferencji zakończył pokaz mody firmy MODUS S. A.- Złotego Partnera- zatytułowany „Biznes od podszewki”.

W drugim dniu miał miejsce jeden panel podczas którego głos zabrali przedstawiciele przewoźników oraz firm działających na rynku kolejowym.

Rozpoczął przedstawiciel Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., Tomasz Konopacki, kierownik Sekcji Kontaktów Społecznych, Rzecznik Prasowy, który nakreślił temat uspołecznienia inwestycji publicznej na przykładzie PKM. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. reprezentował Piotr Malarski, pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa omawiając doświadczenie Spółki Koleje Wielkopolskie w zakresie prawa pasażera. Srebrnego partnera firmę Admotion Sp. z o.o. reprezentowali Prezes Mateusz Rybakowski oraz Dyrektor Techniczny Piotra Rutka. Tematem prelekcji był pasażer a ideą potencjał reklamy w kolei. Maciej Lignowski, Prezes Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. scharakteryzował zarządzany przez siebie podmiot jako przewoźnika i zarządcę infrastruktury. Najmłodszy przewoźnik na rynku, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., wydelegowała do Michałowic panią Annę Lenarczyk, Dyrektora Handlowego, która podczas prelekcji objaśniła niuanse związane z pierwszym okresem działalności ŁKA. SKYCASH Poland S.A. reprezentowali Adam Krypel, CTO, Członek Zarządu oraz Krzysztof Krajewski, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, którzy objaśnili mobilny system dystrybucji biletów kolejowych SKYCASH. Doradca zarządu IT- Trans Sp. z o. o. Waldemar Rokicki nakreślił zagadnienia związane z optymalizacją platformy biletowej w zakresie nowoczesnych nośników biletów. Ekspertem podczas konferencji był pan Jarosław Kowalski, który streścił kwestie związane z integracją systemów informatycznych w publicznym transporcie zbiorowym. Ostatnim prelegentem natomiast Marcin Polewicz, Członek Zarządu, ARRIVA RP Sp. z o.o., który zakończył konferencję prezentacją zatytułowaną „Kontrakty na zarządzanie spółkami samorządowymi”.

Organizatorom oraz uczestnikom konferencji udało się zrealizować nakreślony przed spotkaniem cel. Myślą przewodnią konferencji było poszerzenie współpracy między przewoźnikami, zarządcami infrastruktury kolejowej a przedstawicielami przemysłu kolejowego. W rezultacie poruszonych podczas poszczególnych paneli tematów- zakup i utrzymanie taboru, zaplecza techniczne, zintegrowane platformy sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej jak również aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego- oraz rozmów kuluarowych udało się stworzyć platformę do współpracy.