Rejestracja uczestników dyskusji otwartej „Przestrzeń dla wszystkich”

Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się za pośrednictwem poniższego formularza do udziału w panelu „Przestrzeń dla wszystkich”, który odbędzie się 12.10.2018r.
Dane adresowe (telefon, e-mail) umożliwią nam informowanie Państwa o sprawach dotyczących konferencji.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

dla uczestników konkursu

„Przestrzeń dla wszystkich”

 

Informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu,
  2. pełnomocnikiem danych osobowych wskazanym u Administratora jest Radosław Karwicki, e-mail: r.karwicki@izbakolei.pl,
  3. dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą konkursową, jego organizacją i ewentualnym przekazaniem nagród i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest wzięcie udziału w konkursie,
  5. Uczestnik konkursu posiada prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Adminstratora do czasu zakończenia procedury konkursowej i wręczenia nagród.