Program

Tematyka Konferencji

 • zintegrowany transport miejski i aglomeracyjny,
 • ITS/ Inteligentne Miasta,
 • unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 – szansa dla samorządów,
 • program DOSTĘPNOŚĆ PLUS szansą dla niepełnosprawnych i osób z ograniczoną mobilnością (finansowanie, rozwiązania techniczne, oferta  rynku),
 • współpraca przewoźników, zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego,
 • bezpieczeństwo i komfort pasażerów,
 • finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru,
 • zaplecze techniczne kolei samorządowych – własność vs outsourcing,
 • promocja transportu szynowego (ekologia, ekonomia, komfort),
 • szkolenie kadr,
 • dobre praktyki przewoźników z krajów europejskich – studium przypadku,
 • przykłady funkcjonowania przewozów aglomeracyjnych w krajach europejskich:
  • modele zarządzania,
  • struktura własnościowa,
  • finansowanie,
 • innowacyjne rozwiązania stosowane przez przewoźników aglomeracyjnych w Polsce (informacja pasażerska, integracja taryfowa, reklama jako nośnik informacji o usłudze przewozowej) bariery architektoniczne i funkcjonalne a ekskluzja społeczna.

 

PROGRAM RAMOWY

11 października 2018 r. – I dzień konferencji

10.00 – 11.00 rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników konferencji
11.00 uroczyste rozpoczęcie konferencji:
Adam Musiał, Dyrektor Generalny, Dorota Markiewicz, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów członkowskich nowo przyjętych firm

• „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.,
• Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
• Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych,
• „PAG” Sp. z o.o.
• Fuchs Oil Corporation PL Sp. z o.o.

11.30 – 13.00 PANEL I Wystąpienia i prezentacje

 • Ministerstwo Infrastruktury, Magdalen Kossowska, Naczelnik Wydziału, Departament Kolejnictwa,
  „WSPÓLNY BILET – idea projektu”
 • Urząd Transportu Kolejowego, Karol Kłosowski, Dyrektor, Departament Przewozów Pasażerskich,
  „Projektowane zmiany w rozporządzeniu 1371/2007 dotyczącym praw i obowiązków pasażerów – nowe wyzwania dla przedsiębiorstw kolejowych”
 • Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, Marcin Piszcz, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Wyposażanie przewoźnika w tabor – aspekty korporacyjne (aporty, nabycie ZCP, przejęcie majątku w ramach łączenia/podziału, zgody korporacyjne)”
 • KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J., Michał Chomicki, „Fotele pasażerskie i maszynistów – najnowsze trendy w pojazdach szynowych”
 • MERA SYSTEMY SA, Robert Pietras, Dyrektor ds. rozwoju rynku, Łukasz Wiśniewski, Business Development Manager. „Systemy pobierania opłat”
 • Instytut Kolejnictwa, Szymon Kalemba, Specjalista, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów, „Transport aglomeracyjny – dostosowanie do potrzeb pasażera”

13.00 – 14.00 lunch

14.00 – 15.30 FORUM DYSKUSYJNE z udziałem zaproszonych gości
„Region, aglomeracja czy już metropolia – kierunki rozwoju transportu publicznego”

Z udziałem zaproszonych gości:
Karol Kłosowski, Dyrektor Departament Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego
Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno–Finansowych, Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Wojciech Dinges, Prezes Zarządu, Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Anna Lenarczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15.30 – 18.00 PANEL II Wystąpienia i prezentacje

 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT, „Współfinansowanie projektów kolejowych dla przewozów aglomeracyjnych i regionalnych”
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Anna Lenarczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
  „POLREGIO- koncepcja usług pasażerskich w transporcie kolejowym”
 • AKSEL Sp. z o.o., Arkadiusz Urbańczyk, Inżynier ds. Sprzedaży, „Aplikacja ConSEL jako narzędzie do efektywnego zarządzania taborem”
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno–Finansowych, „Inwestycje WKD sp. z o.o. i ich wpływ na rozwój południowo – wschodniego pasma
  aglomeracji warszawskiej”
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, „Zaplecze naprawcze przewoźnika, a kompleksowe zabezpieczenie usługi przewozowej”
 • PUT GRAW Sp. z o.o. Juliusz Grabczyk, Prezes Zarządu, „Laserowy system pomiarowy do kół taboru”
 • AEDMAX.PL SP., Grzegorz T. Dokurno, Prezes Zarządu, „Podsumowanie programów wczesnej defibrylacji w transporcie publicznym”
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Wojciech Dinges, Prezes Zarządu, „Pasażer regionu śląskiego – wymagania, a kompleksowa oferta przewoźnika”
 • Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, Monika Bogdał, Radca Prawny, „Wspieranie innowacyjności w transporcie – idea klastrów.”
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Magdalena Prządka-Głodek, Kierownik Wydziału
  Transportu Kolejowego, „Nowoczesny system śledzenia pociągów i informacji pasażerskiej „tropKM” w ramach
  europejskiego projektu RUMOBIL”

19.00 Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Przestrzeń dla wszystkich”
w kategoriach
„Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności”
oraz
„Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”

12 października 2018 r. – II dzień konferencji

7.30 – 9.30 śniadanie

10.00 – 11.30 PANEL III Wystąpienia i prezentacje

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Piotr Krasuski,Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, „Program Dostępność PLUS, a rozwój kolei aglomeracyjnej”

Porozumienie „Partnerstwo na rzecz dostępności”

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Czechowski, Rzecznik prasowy PFRON
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o, Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu, Referat wprowadzający do dyskusji otwartej „Przestrzeń dla wszystkich”
 • Polskie Koleje Państwowe S.A., Paweł Wróblewski, Główny specjalista, Biuro Inwestycji, „Dostępność i mobilność w Programie Inwestycji Dworcowych PKP SA”
 • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Tomasz Konopacki, Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych, „Dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb osób niepełnosprawnych na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej”
 • Koleje Dolnośląskie SA, Wojciech Zdanowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu
  Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, „Dolny Śląsk liderem wzrostu przewozów kolejowych: droga do sukcesu”

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 14.00 PANEL IV Wystąpienia i prezentacje

 • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Joanna Skubiszyńska, Koordynator ds. praw pasażerów i systemu
  zarządzania jakością, St. Specjalista Wydział Handlu i Marketingu, „Koleje Wielkopolskie – mobilność – na tak – serce w prezencie”
 • NOVATEL Sp. z o.o., Tomasz Jaeschke, Inżynier Systemów, „Pętle indukcyjne w pojazdach trakcyjnych”
 • COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j., Maciej Fornalczyk, Partner Założyciel, „Niepełnosprawny konsument o budowanie stabilnej bazy przychodowej”
 • PIRIS CREATIVE LAB, Jan Szuster, Prezes Zarządu, „Rozwój dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku poprzez jej inteligentne udźwiękowienie i deskrypcję miejsc.”
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Piotr Witek, „Aplikacje mobilne jako dostępne sposób planowania i realizacji podróży”
  TRANSITION TECHNOLOGIES, Sławomir Strugarek, Analityk, „Smartfony jako urządzenia zwiększające swobodę podróżowania osób niewidomych i słabowidzących środkami transportu publicznego – na przykładzie aplikacji mobilnych z rodziny Seeing Assistant”
 • European Disability Forum, Piotr Czarnota, Ekspert, „Zmiany w rozporządzeniu 1371/2007 w kwestii organizacji przejazdów osób z niepełnosprawnością i ograniczonymi możliwościami poruszania się”
 • KOGIFI CONSULTING GROUP, Maciej Ossowski, Dyrektor Operacyjny, “Innowacyjne trendy i nowoczesne technologie w obsłudze pasażerów o szczególnych potrzebach”
 • Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Krzysztof Wostal, Ekspert, “Bariery w podróżowaniu koleją w Polsce osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.”
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Ewa Raczyńska-Buława, Pełnomocnik Zarządu,„Mobilność osób starszych i rodziców z dziećmi

14.00 – 15.00 PANEL V Dyskusja otwarta „Przestrzeń dla wszystkich”
Swoboda mobilności – problemy w codziennym życiu

Uczestnicy:

 • Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 • Maciej Kowalski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Głuchych Oddział w Łodzi,
 • Anna Woźniak Szymańska – Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Niewidomych,
 • Andrzej Niewieczerzal, Fundacja Przekraczać Granice,
 • Marek Wysocki, Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
 • Karol Kłosowski, Dyrektor Departament Przewozów Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego
 • Ewa Raczyńska-Buława, Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Joanna Skubiszyńska, Koordynator ds. praw pasażerów i systemu zarządzania jakością, Koleje Wielkopolskie

Moderator: Tomasz Hupało, UKE

WYSTAWA:
„Komfort, bezpieczeństwo, dostępność – ułatwienia, rozwiązania, technologie”

Program