Program 2019

I DZIEŃ KONFERENCJI

10.30 – 11.30 rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników konferencji
11.30 uroczyste rozpoczęcie konferencji:
Adam Musiał – Dyrektor Generalny – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATÓW wstąpienia w poczet firm członkowskich
Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
BIO-ERTH Sp. z o.o.
PPHU Rego Sp. z o.o.

Blok I Godz. 11.30 – 14.00

 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY – Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa
 • CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH – Joanna Lech – p.o. Dyrektora
  „Współfinansowanie projektów kolejowych dla przewozów aglomeracyjnych i regionalnych”
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO – Alicja Kozłowska – Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku
  „Kolej w województwach – obecna sytuacja oraz rola organizatora w jej rozwoju”
 • PRZEWOZY REGIONALNE SP. Z O.O. – Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu
  „Integracja transportu w aglomeracji”
 • NEWAG SA – Adam Magiera – Dyrektor Marketingu
  „Oferta NEWAG SA dla Kolei Regionalnych”
 • BASEMENT Sp. z o.o. – Daniel Sadkowski – Prezes Zarządu
  „Platforma informatyczna do planowania drużyn pociągowych – efekt badań NCBIR”
 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – Jadwiga Rajkiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu
  Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na Pomorzu Zachodnim, cechy wspólne i wyróżniające realizowanej strategii
 • AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. – Bartosz Majewski – Dyrektor
  „Rola ARP w rozwoju przewozów pasażerskich”

Blok II  14.00 – 15.00   |   FORUM DYSKUSYJNE „KOLEJ W REGIONACH”

Moderator – Przemysław Wróbel, Expert – Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

Z udziałem:

 • Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku, Urząd Transportu Kolejowego,
 • Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds Przewozów, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
 • Aleksander Drzewiecki, Prezes Zarządu, Koleje Śląskie Sp. z o.o.
 • Józef Michalik, Wiceprezes Zarządu, NEWAG SA
 • Jadwiga Rajkiewicz , Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

godz. 15.00 – 15.30 Lunch

Blok III Godz. 15.30 – 18.00

 • POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA – Paweł Wróblewski – Główny Specjalista, Biuro Inwestycji
  „Standaryzacja rozwiązań służących dostępności w Programie Inwestycji Dworcowych PKP SA”
 • CPK – CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. – Piotr Kostrzewa – Specjalista ds. analiz eksploatacyjnych
  „Rola komponentu kolejowego CPK w transporcie regionalnym”
 • PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. – Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów
  „Informacja pasażerska w kolejowych przewozach aglomeracyjnych na przykładzie PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.”
 • BIO-EARTH Sp. z o.o. – Mariusz Pietrzyk – Prezes Zarządu
  „Kolej na czystość”
 • PRZEWOZY REGIONALNE SP. Z O.O. – Anna Lenarczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
  „Program Dostępność Plus w transporcie – rozwiązania informatyczne”
 • BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – Paweł Szaciłło – Dyrektor, Sektor Transportu i Infrastruktury, Departament Projektów Sektorowych
  „Finansowanie dłużne projektów kolei regionalnych i aglomeracyjnych – szanse i wyzwania”
 • ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA SP. Z O.O. – Elżbieta Nowak – Naczelnik Wydziału Zarządzania
  Produktem
  „Rewolucja zaczyna się w łódzkim – jeden pasażer, kilku przewoźników”
 • PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Adriana Niedoszewska – Ekspert ds. zarządzania projektami, Wydział ds. Projektów Współfinansowanych
  „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”
 • POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A. – Grzegorz Mocarski – Prezes Zarządu
  „Wpływ Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na rozwój regionu, Metropolii Trójmiejskiej oraz Kaszub”
 • „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. – Dariusz Grajda – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
  „Wczoraj, dziś i jutro, samorządowe przewozy pasażerskie na Mazowszu – 15 lat działalności Kolei Mazowieckich”

19.00 – uroczysta kolacja
19.30 – Wystąpienie z okazji 15-lecia Spółki Koleje Mazowieckie – KM, poczęstunek jubileuszowy
20.00 – Rozstrzygnięcie konkursu „Mistrz precyzji, czyli kto zmieści się w peronie”

II DZIEŃ KONFERENCJI

7.00 – 10.00 – śniadanie

Blok IV Godz. 10.00 – 12.00

 • KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. – Joanna Skubiszyńska – Koordynator ds. praw pasażerów i systemu zarządzania jakością
  „Projekty wspierające potrzeby Pasażerów z ograniczoną mobilnością”
 • SIEMENS MOBILITY SP. Z O.O. – Jacek Fink-Finowicki – Inżynier Projektu
  „Jak outsourcować utrzymanie taboru i nie osiwieć?”
 • KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A. – Wojciech Zdanowski – Wiceprezes Zarządu
  „Obsługa ruchu regionalnego i aglomeracyjnego z perspektywy przewoźnika”
 • COMPER FORNALCZYK i WSP SP.J. – Joanna Fornalczyk – Partner
  „Konstrukcja powierzeniowa jako narzędzie realizacji inwestycji”
 • INSTYTUT KOLEJNICTWA – Szymon Klemba – Specjalista Inżynieryjno-Techniczny, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów
  „Poprawa dostępności kolejowego transportu regionalnego poprzez integrację z transportem autobusowym”

12.00 Zakończenie konferencji.

Zapraszamy do pobrania programu:


Pobierz program