Konkurs Przestrzeń dla wszystkich

Konkurs „Przestrzeń dla wszystkich”

Podczas VII konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy” odbył się konkurs  „Przestrzeń dla wszystkich” w kategoriach „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności” oraz „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności”.

Celem konkursu było propagowanie idei dostępności obszarów użyteczności publicznej dla osób o ograniczonej mobilności. Do konkursu zgłosiła się duża grupa podmiotów dla których pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami jest bliska sercu.

Organizatorem konkursu była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Jury w składzie: Adam Musiał- Dyrektor Generalny Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei,  Dorota Markiewicz- Dyrektor Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Ewa Raczyńska-Buława –  Pełnomocnik Zarządu ŁKA ds. osób niepełnosprawnych Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Grzegorz Kozłowski- Przewodniczący Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Piotr Witek – Przedstawiciel Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Anna Woźniak-Szymańska- Prezes                Polski Związek Niewidomych, Piotr Kowalski –Przedstawiciel Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych, dr hab. inż. arch Marek Wysocki – Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni, prof. nadzw.  Politechniki Gdańskiej oraz Andrzej Wasilewski – Członek Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (przewodniczący) odbyło w dniu 11 października 2018 roku dwa posiedzenia.

Na drugim posiedzeniu, jury pod przewodnictwem Andrzeja Wasielewskiego, podjęło decyzję o przyznaniu  I miejsca w kategorii nagrodzeniu „Innowacja roku przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności” firmie

NOVATEL Sp. z o.o.

II miejsce w tej kategorii otrzymała natomiast

TRANSITION TECHNOLOGIES

Kapituła podjęła  ponadto decyzję o wręczeniu nagrody specjalnej panu Maciejowi Kasperkowiakowi za promowanie idei dostępności przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących.

Jednocześnie jury nie przyznało nagród w kategorii „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności”.

Laureatom gratulujemy!

TRANSITION TECHNOLOGIES
Novatel Sp. z o.o.