Konferencja 2013

II Konferencja „Koleje samorządowe- szanse i zagrożenia”

Raszyn, 23- 24 czerwca 2013 r.

Hotel „Falenty” był miejscem, w którym odbyła się druga edycja konferencji „Koleje samorządowe- szanse i zagrożenia” organizowanej przez Polską izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W dniach 23- 24 czerwca 2013 r. do podwarszawskiej miejscowości przybyli gości i prelegenci, aby wziąć udział w spotkaniu, którego tematem przewodnim był IV Pakiet Kolejowy.

Temat wiodący był tak nośny, że w wydarzeniu oprócz ekspertów wzięli udział przedstawiciele branży kolejowej, marszałkowie województw oraz przedsiębiorcy zainteresowani transportem szynowym w naszym kraju. Obszar zmian zachodzących w organizacji przewozów regionalnych i aglomeracyjnych, a także powstania i funkcjonowania spółek samorządowych powołanych do świadczenia usług przewozowych spowodował, że sala konferencyjna była pełna podczas wystąpienia każdego prelegenta.

Zgodnie z przyjętym kilka lat temu obyczajem konferencję otworzył Dyrektor Izby Adam Musiał. Chwilę później podczas uroczystego powitania przedstawiciele Kolei Wielkopolskich Sp. z o. o. odebrali certyfikat potwierdzający przyjęcie w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Kolejni prelegenci poruszali różnorodne tematy związane z szansami i zagrożeniami jakie mogą dotknąć spółki kolejowe prowadzone przez samorządy. Sesję przedpołudniową rozpoczęło wystąpienie Jakuba Kapturzaka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Przedstawiciel resortu przedstawił możliwe niebezpieczeństwa wynikające z prac legislacyjnych wokół IV Pakietu Kolejowego. Reprezentujący Urząd Transportu Kolejowego Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Jakub Majewski kontynuował temat pakietu przedstawiając możliwe konsekwencje zapowiadanych zmian prawnych na konkurencję rynku przewozów regionalnych i aglomeracyjnych. W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Paweł Malinowski, Specjalista ds. Transportu JASPERS Polska precyzując rolę biura w projektach dla kolei regionalnych. W wystąpieniu przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Krzysztofa Rodziewicza, Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury poznaliśmy możliwy bezpośredni wpływ IV Pakietu Kolejowego na rozwój kolei samorządowych.

O zakładzie z którego wywodził się kolejny mówca uczy się na lekcjach historii. Właśnie aspekt historyczny był fundamentem wystąpienia pana Grzegorza Sworowskiego, Kierownika Działu Marketingu i Sprzedaży z firmy H. Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Tradycja firmy, zmiany jakie w nim nastąpiły stanowią podwaliny pod nowoczesne plany rozwojowe poznańskich zakładów i stanowią nadzieję na rynkowy sukces.

W kolejnych prelekcjach poruszono temat potrzeb podróżnych. Przedstawiciel TK Telekom Sp. z o. o. Tomasz Stachowicz, Zastępca Dyrektora, przekonywał o strategicznym znaczeniu obsługi informacyjnej podróżnych w przełożeniu na rynkowy sukces przewoźników samorządowych. Paweł Stefański, Członek Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o. o. wyszczególnił oczekiwania pasażerów. Podobnie Jacek Poniewierski. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków Komunikacji Szynowej, który wystąpił kilka chwil później kończąc pierwszy panel, podjął tematykę komfortu pasażerów. Wypisując receptę mówca poszukiwał lekarstwa, które zmyje złe odium z kolei i wywoła zadowolenie wśród podróżnych.

Chwilowym odejściem od aspektów prawnych było pokazanie kluczowych rozwiązań firmy PUT GRAW Sp. z o .o. a dotyczących stanowisk pomiaru geometrii kół taboru szynowego. Prelegentem był dr inż. Juliusz Grabczyk, Prezes wspomnianej firmy. W kolejnym wystąpieniu głos zabrała Jolanta Dalek, Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych, Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. z prezentacją „Kolej samorządowa- szansa i rozwój kolei i regionu”.

Rozpoczęcie II panelu przypadło w udziale Damianowi Grabowskiemu, Prezesowi Zarządu Arriva RP Sp. z o. o., który przedstawił wyższą jakość, niższe dofinansowanie oraz zadowolonego klienta jako istotne atuty liberalizacji rynku. Marek Nitkowski, Członek Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. poruszył kwestie zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, które są istotne czynnikiem rozwoju kolei samorządowych zmniejszających koszty ponoszone przez Pasażera oraz zwiększające jego wygodę. Natomiast Michał Zalewski, Dyrektor Sprzedaży AVISTA Sp. z o. o., spółki z grupy Scheid & Bachmann, opowiedział o nowoczesnych kanałach sprzedaży jako źródłach dodatkowego przychodu dla przewoźników. Z oryginalną formą prezentacji wystąpił Jarosław Kuik, Dyrektor ds. Realizacji Projektu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S. A. Dzięki filmowej wizualizacji uczestnicy konferencji odbyli podróż wirtualną podróż nową linią kolejową powstającą na terenie Trójmiasta.

Szanse i zagrożenia wynikające z IV Pakietu Kolejowego w stosunku do PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o. o., usystematyzował i przedstawił Bartłomiej Buczek. Kolejną osobą zabierająca głos była Teresa Woźniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wystąpienie dotyczyło budowy systemy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz związane z przedsięwzięciem problemy. Jako ostatni prelegent wystąpił Przemysław Steiner, Kierownik Sekcji Klientów Kluczowych w Przedsiębiorstwie Usługowym POŻ-PLISZKA Sp. z o. o. Prezentacja dotycząca bezpieczeństwa pożarowego w nowoczesnych środkach transportu publicznego. Prelegent podzielił swoje wystąpienie na dwa bloki. W obu przypadkach firma pokazała możliwości jakie oferują produkty Spółki.

Najważniejsze jednak było forum dyskusyjne „Koleje Samorządowe jako niezbędny operator kolejowy- rozwój, funkcjonalność oraz wizerunek regionu i branży kolejowej w Polsce”. Prowadzone przez Bartłomieja Buczka zakończyło panel II i tym samym pierwszy dzień konferencji. Czynny udział w dyskusji wzięli: Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o., Damian Grabowski, Jerzy Krieger, Dyrektor Departamentu Transportu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Jarosław Kuik, Jacek Poniewierski, Teresa Woźniak, Henryk Toczydłowski Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Podczas dyskusji zostały przedstawione dwie koncepcje zapatrywania się na rozwój kolei samorządowych w regionach:

  • stanowisko władz samorządowych zabezpieczających transport publiczny,
  • doświadczenie przewoźników świadczących usługi przewozowe.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła prezentacja Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o. o. przeprowadzona przez Krzysztofa Piotrowskiego, Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Piotrowski zaprezentował zagadnienia związane z budową zaplecza techniczno- naprawczego dla ŁKA Sp. z o. o. Sposoby organizacji i finansowania wojewódzkich przewozów pasażerskich przedstawił natomiast Jerzy Krieger, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podobną tematykę w odniesieniu do województwa Podlaskiego zaprezentował w swoim wystąpieniu Henryk Toczydłowski. O szansach dalszego rozwoju Spółki Koleje- Mazowieckie- KM opowiadał Dariusz Grajda, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy. Panel III kończący konferencję zamknął Bartosz Nowacki, Dyrektor Departamentu Transportu Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego z prezentacją dotyczącą zintegrowanych węzłów transportowych i ich strategicznego znaczenia dla przyszłości kolei.

II Konferencja „Koleje Samorządowe- szanse i zagrożenia” w opinii blisko stu uczestników stała na wysokim poziomie merytoryczny. IV Pakiet Kolejowy i wszelkie jego następstwa został rozłożony na czynniki pierwsze.
W imieniu organizatorów Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji w przyszłym roku.

Konferencja-2013-cz.1

Konferencja-2013-cz.2