Konferencja

VI Konferencja „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”

odbyła się w dniach

18 – 19 października 2017 r.

w Centrum Konferencyjnym hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej

pod patronatem

logosyKS

1

basement_logo_big

2

kancelaria_prawna_piszcz_i_wspolnicy  GRAW_2017_PLSOSN_kolej_JPG-250    zntk  ledatel infra

KS2017

Jest to największe w Polsce forum poświęcone wymianie doświadczeń oraz kreowaniu kierunków funkcjonowania kolei samorządowych.

Według dyrektyw zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jednym z filarów projektu jest rozwój społeczny i regionalny. Wzrost potencjału polskich regionów oraz terenów zurbanizowanych wymaga organizacji sprawnego zintegrowanego i interoperacyjnego transportu przewożącego pasażerów w sposób bezpieczny i komfortowy.

Celem konferencji jest zaprezentowanie kierunków rozwoju kolei samorządowych w ujęciu ogólnym oraz w korelacji z ofertą innowacyjnych rozwiązań kreowanych przez naukę i przemysł.

Tematyka spotkania obejmować będzie:

  • wpływ potencjału Kolei Samorządowych na rozwój regionu,
  • kierunki rozwoju kolei samorządowych,
  • współpraca podmiotów kreujących rynek przewozów pasażerskich,
  • potrzeby oraz innowacyjne rozwiązania w organizacji przestrzeni pasażerskiej,
  • zasady wprowadzania wspólnego biletu i integracji taryfowej,
  • ułatwienia dla osób niepełnosprawnych,
  • poziom hałasu,
  • płynność jazdy,
  • komfort i bezpieczeństwo.

Do udziału zaprosiliśmy ekspertów, przedstawicieli spółek przewozowych oraz samorządów terytorialnych i reprezentantów przemysłu, którzy przedstawią doświadczenia oraz nakreślą potrzeby dotyczące realizacji powyższych celów.

Zapraszamy do uczestnictwa w prelekcjach oraz forum dyskusyjnym pt. „Centralizacja czy regionalizacja” z udziałem zaproszonych gości. Zachęcamy do zaprezentowania szerokiemu gronu uczestników potencjału Państwa firmy poprzez prezentację multimedialną lub ekspozycję.

 

Kontakt:

Aleksandra Jasińska

foto_aj
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl
www.izbakolei.pl
www.kolejesamorzadowe.pl