Konferencja

Szanowni Państwo,

odpowiadając na potrzeby sektora przewozów regionalnych i aglomeracyjnych oraz firm działających w branży kolejowej, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w:

 

VII Konferencji Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia

organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
w dniach 11–12 października 2018 r. w Łodzi.

 

Głównym celem konferencji jest umożliwienie przedsiębiorcom dialogu i dalszego dynamicznego rozwoju w zakresie zakupu oraz utrzymania taboru, w tym wskazanie instrumentów wsparcia finansowego oraz zasad przyznawania środków unijnych, a także omówienie perspektyw, jakie daje sektorowi kolejowemu rządowy program Dostępność Plus. Szczególny nacisk położony zostanie na zastosowanie projektu w miejscach przebywania pasażera i w trakcie podróży, dostosowanie wyposażenia pojazdów do wymogów osób
z niepełnosprawnościami, ofertę rynku oraz kwotę przeznaczoną przez rząd na realizację projektu. Omówiona zostanie także tematyka integracji transportu, bezpieczeństwa pasażera
i odpowiedzialności przewoźnika. Konferencji będzie towarzyszyć wystawa „Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej w podróży – ułatwienia, rozwiązania, technologie”.

Zakres tematyczny konferencji plan konferencji uwzględnia zagadnienia:

 • Integracji transportu,
 • Zintegrowanej informacji pasażerskiej oraz ITS,
 • Programu Dostępność Plus,
 • Finansowania zakupu taboru,
 • Innowacyjnych rozwiązań dla zapleczy techniczno – utrzymaniowych,
 • Bezpieczeństwa pasażerów oraz prawnych aspektów związanych z odpowiedzialnością przewoźnika.

W wydarzeniu udział wezmą spółki samorządowe oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich, odpowiadających za finansowanie inwestycji taborowych w regionach.

Konferencja będzie doskonałą szansą do promocji Państwa firmy oraz platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rynku transportu szynowego.

 

 

Poprzednia konferencja  „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”,

odbyła się w dniach 18 -19 października  2017 r. w Rawie Mazowieckiej

Patronat 2017

 

logosyKS

Konferencja poświęcona była wymianie doświadczeń oraz kreowaniu kierunków funkcjonowania kolei samorządowych. Tematyką nawiązywała do dyrektyw zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju gdzie istotnym punktem jest rozwój społeczny i regionalny oraz wzrost potencjału polskich regionów i terenów zurbanizowanych. Organizacja sprawnego zintegrowanego i interoperacyjnego transportu przewożącego pasażerów w sposób bezpieczny i komfortowy to podstawa realizacji założeń rozwoju regionalnego.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia:

 • wpływ potencjału Kolei Samorządowych na rozwój regionu,
 • kierunki rozwoju kolei samorządowych,
 • współpraca podmiotów kreujących rynek przewozów pasażerskich,
 • potrzeby oraz innowacyjne rozwiązania w organizacji przestrzeni pasażerskiej,
 • zasady wprowadzania wspólnego biletu i integracji taryfowej,
 • ułatwienia dla osób niepełnosprawnych,
 • poziom hałasu,
 • płynność jazdy,
 • komfort i bezpieczeństwo.

 

 Jako organizatorzy dołożyliśmy wszelkich starań, aby konferencja spełniła Państwa oczekiwania. Przeprowadzona dyskusja nt  „Centralizacja czy regionalizacja”z udziałem zaproszonych gości oraz przedstawione prezentacje zakreśliły kierunki rozwoju kolei samorządowych.

Liczymy na uczestnictwo Państwa w kolejnych edycjach konferencji

 


        

 

Kontakt:

Aleksandra Jasińska

foto_aj
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl
www.izbakolei.pl
www.kolejesamorzadowe.pl