Konferencja

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zapraszamy do udziału w VI Konferencji.

 „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”,

która odbędzie się w dniach
18 – 19 października 2017 r.

pod patronatem

Bez tytułu

 

V KONFERENCJA WARSZAWA (2) W planach resortowych na najbliższe lata strategicznym zagadnieniem będzie podnoszenia konkurencyjności usług przewozowych w zakresie bezpieczeństwa i komfortu a także wsparcia integracji i interoperacyjności różnych środków transportu.

W  zamierzeniach  Krajowej Polityki Miejskiej oraz Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 zakłada się wzmocnienie zdolności miast
i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju. Tym samym kwestia transportu kolejowego, finansowanego z budżetu państwa oraz funduszy europejskich, staje się kluczowym elementem osi priorytetowej.

Celem spotkania jest wypracowanie standardów współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami aglomeracyjnego rynku kolejowego. Do udziału zaprosiliśmy ekspertów, przedstawicieli spółek przewozowych oraz samorządów terytorialnych i reprezentantów obszaru biznesowego, którzy przedstawią doświadczenia oraz nakreślą potrzeby występujące w kolejnych etapach realizacji zadań programowych.

Proponujemy dyskusję w wybranych obszarach tematycznych:

Finansowo – ekonomiczny

 • finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru,
 • unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 – szansa dla samorządów,
 • zaplecze techniczne kolei samorządowych.

Współpraca i integracja

 • ITS/ Inteligentne Miasta,
 • integracja transportu aglomeracyjnego,
 • zintegrowana informacja pasażerska,
 • reklama jako nośnik informacji dla pasażera,
 • współpraca służb bezpieczeństwa – działania antyterrorystyczne,
 • współpraca przewoźników,  zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego,
 • promocja transportu szynowego (ekologia, ekonomia, komfort).

Bezpieczeństwo

 • aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego,
 • bezpieczeństwo i komfort pasażerów, udogodnienia dla osób niepełnosprawne.

Chcąc zapewnić wysoki poziom merytoryczny spotkania zaproszeni zostali przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw, Instytutu Kolejnictwa, Inicjatywy JASPERS, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przedstawicieli przewoźników kolei samorządowych i ekspertów z branży.

 

PISMOKARTA ZGŁOSZENIAPROGRAM