Konferencja

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei dziękujemy za udział
w VI Konferencji „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”,

która odbyła się w dniach 18 -19 października  2017 r. w Rawie Mazowieckiej

 

pod patronatem

logosyKS

Konferencja poświęcona była wymianie doświadczeń oraz kreowaniu kierunków funkcjonowania kolei samorządowych. Tematyką nawiązywała do dyrektyw zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju gdzie istotnym punktem jest rozwój społeczny i regionalny oraz wzrost potencjału polskich regionów i terenów zurbanizowanych. Organizacja sprawnego zintegrowanego i interoperacyjnego transportu przewożącego pasażerów w sposób bezpieczny i komfortowy to podstawa realizacji założeń rozwoju regionalnego.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia:

  • wpływ potencjału Kolei Samorządowych na rozwój regionu,
  • kierunki rozwoju kolei samorządowych,
  • współpraca podmiotów kreujących rynek przewozów pasażerskich,
  • potrzeby oraz innowacyjne rozwiązania w organizacji przestrzeni pasażerskiej,
  • zasady wprowadzania wspólnego biletu i integracji taryfowej,
  • ułatwienia dla osób niepełnosprawnych,
  • poziom hałasu,
  • płynność jazdy,
  • komfort i bezpieczeństwo.

 

 Jako organizatorzy dołożyliśmy wszelkich starań, aby konferencja spełniła Państwa oczekiwania. Przeprowadzona dyskusja nt  „Centralizacja czy regionalizacja”z udziałem zaproszonych gości oraz przedstawione prezentacje zakreśliły kierunki rozwoju kolei samorządowych.

Liczymy na uczestnictwo Państwa w kolejnych edycjach konferencji

 

1

basement_logo_big

2

kancelaria_prawna_piszcz_i_wspolnicy  GRAW_2017_PLSOSN_kolej_JPG-250    zntk  ledatel 

 

Kontakt:

Aleksandra Jasińska

foto_aj
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl
www.izbakolei.pl
www.kolejesamorzadowe.pl